הצעת מחיר
מידע שימושי
שערי מטבע מחשבוני המרה מחשבוני עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 24.05.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.615 +0.111
אירו 4.0261 -0.154
ליש"ט 4.5717 +0.007
100 יין 3.2848 +0.471
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה