הצעת מחיר
מידע שימושי
שערי מטבע מחשבוני המרה מחשבוני עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 14.04.2021
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.304 +0.395
אירו 3.929 +0.253
ליש"ט 4.5332 +0.079
100 יין 3.0202 +0.336
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה