הצעת מחיר
מידע שימושי
שערי מטבע מחשבוני המרה מחשבוני עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 25.01.2021
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.265 -0.457
אירו 3.9694 -0.434
ליש"ט 4.4693 -0.274
100 יין 3.1451 -0.597
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה