הצעת מחיר
מידע שימושי
שערי מטבע מחשבוני המרה מחשבוני עזר
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 20.10.2020
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.379 +0.03
אירו 3.9901 +0.226
ליש"ט 4.3726 -0.53
100 יין 3.1987 -0.287
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה